24.-25. siječnja organizirali smo završnu konferenciju projekta u Pečuhu.